MUDr. Marta Sviatková, praktický lekár pre deti a dorast